Getingmidjan Bockfoten

Bohemia Kraft utförde form-, ställnings- och betongarbeten på den nya del av s.k. Bockfoten på projekt Getingmidjan, anpassning av den befintliga bron till den nya stålbron.