Skyddsräcke Söderströmsbron

Bohemia Kraft utförde skyddsräckes installation på Söderströmsbron projekt Getingmidjan samt på s.k. södra trappan.