Brobygge i Tjeckien

Bohemia Kraft utförde arbeten med MSS (flyttbart formvagn) på brons överbyggnad samt utförde överbyggnadens gjutningar i flera etapper.