Brobyte Centralbron Söderström, Getingmidjan

Bohemia Kraft utförd förberedande arbeten med på- och avlastning av brosektionen i Västerås, arbeten med tyngd fördelningssystem för brons sammanfogning, utförd installations arbeten med räls befästningssystem på bron samt diverse mindre arbeten innan och efter brons installation.