Getingmidjan Arkivgatan

Bohemia Kraft utförde mark- och betongarbeten på Arkivgatan,Riddarholmen