Renovering av bron över Tegelbacken

Bohemia Kraft utförde renoveringsarbeten med bron över Tegelbacken i centrala Stockholm.