Trafikplats Kristineberg

Bohemia Kraft utförde bl.a. mark- och betongarbeten på den nya trafikplatsen Kristineberg (f.d. Lindhagensgatan) samt kompletteringsarbeten på projektet.